1. Oświadczenia i żądania kierowane do władz publicznych
 2. Zarządzenie UCiDK nr 2 w sprawie zmiany systemu zarządzania Rzeczpospolitą Polską
 3. Zarządzenie UCiDK nr 1 do Obywateli Narodu Polskiego władz publicznych i państwowych jak też do sędziów i członków partii politycznych w sprawie zmiany systemu zarządzania Rzeczpospolitą Polską
 4. Oświadczenie UCiDK nr 7 w sprawie uznania władzy sądowniczej oraz Ministra Sprawiedliwości Krajowej Rady Sądowniczej (KRS) Prokuratora Generalnego i wszystkich sędziów za całkowicie bezprawnie funkcjonujących
 5. Oświadczenie UCiDK nr 6 w sprawie potwierdzenia legalności Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 02.04.1997 roku.
 6. Oświadczenie UCiDK nr 5 w sprawie zakazu pozbawiania obywateli wolności, czy stosowania wobec nich przemocy
 7. Oświadczenie UCiDK nr 4 w sprawie unieważnienia referendum i wyborów, które odbyły się w dniu 15.10.2023 roku.
 8. Oświadczenie UCiDK nr 3 w sprawie unieważnienia niekonstytucyjnych ustaw medycznych
 9. Oświadczenie UCiDK nr 2 w sprawie unieważnienia, z dniem 10.10.2023 roku niekonstytucyjnych ustaw i rozporządzeń dotyczących wyborów i referendów oraz wnioski w tej kwestii.
 10. Wnioski w sprawie panującego bezprawia oraz konieczności zmiany systemu zarządzania Rzeczpospolitą Polską.
 11. Co to jest CiDK i kto może należeć do CiDK. Odcinek 1. KRP1997.
 12. Wniosek o niepodpisywanie dokumentu o nazwie „Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw”
 13. Wniosek o powołanie do składu Rady Bezpieczeństwa Narodowego delegacji Cywilnej i Demokratycznej Kontroli
 14. Oświadczenie UCiDK nr 1 w sprawie unieważnienia bezprawnych ustaw.
 15. Wniosek o odrzucenie w całości projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.
 16. UCiDK wzywa Wojciecha Kornowskiego do zaprzestania rozpowszechniania fałszywych informacji dotyczących Ciwilnej i Demokratycznej Kontroli !!!
 17. III Chełmska Debata Środowisk Wolnościowych 11 czerwca 2023 roku.
 18. Oświadczenie założycieli UCiDK
 19. Statut UCiDK uchwalony na Pierwszym Zgromadzeniu Założycieli CiDK w Kielcach!
 20. W Kielcach odbędzie się I Zgromadzenie Założycieli Cywilnej i Demokratycznej Kontroli

Znajdź na stronie

STATUT CiDK

Władze CiDK

Akty prawne

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok