Wniosek o niepodpisywanie dokumentu o nazwie „Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r.

o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw”

 

My niżej podpisani, działając w imieniu Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, w skrócie UCiDK, który posiada umocowanie prawne w art. 26 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP, w zw. z art. 2, art. 4, art. 8, art. 37 ust. 1 i art. 82 KRP, jako konstytucyjny organ kontroli cywilnej, wnioskujemy na podstawie art. 63 KRP w związku z art. 2, art. 7, art. 8, art. 37 ust. 1, art. 82 i art. 126 ust. 2 i art. 130 KRP, o niepodpisywanie dokumentu o nazwie „Ustawa z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw” otrzymanego z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.


Wniosek o powołanie do składu Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN)

trzyosobowej delegacji Cywilnej i Demokratycznej Kontroli (UCiDK)


Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP, w zw. z art. 2, art. 4, art. 7, art. 8, art. 26 ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 82, art. 126 ust. 2, art. 130, art. 135
i art. 144 ust. 3, pkt 26 KRP oraz w zw. z art. 2 ust. 34 Statutu CiDK (Cywilnej i Demokratycznej Kontroli) wnioskujemy o:

  1. Powołanie, do dnia 01.09.2023 r., na członka RBN trzyosobowej delegacji Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, która działa w ramach Urzędu Cywilnej i Demokratycznej  Kontroli, na podstawie art. 26 ust. 2 KRP w zw. z art. 2, art. 4, art. 8, art. 37 ust. 1 i art. 82 KRP, pod który zgodnie z w/w artykułem mają podlegać Siły Zbrojne w RP, czyli wszystkie formacje uzbrojone, w tym Policja, Straż Graniczna, czy służby specjalne oraz która - zgodnie z art. 2 ust. 34 Statutu CiDK – ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach RBN.
  2. Udzielenie informacji, kogo, kiedy i na podstawie jakich dokumentów, od 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, dalej Prezydent RP, powołał na członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w skrócie RBN oraz kogo odwołał z tej funkcji – zgodnie z art. 144 ust. 3, pkt 26 KRP.
  3. Wyjaśnienie, dlaczego podczas posiedzeń RBN uczestniczą, jako doradcy Prezydenta RP, członkowie partii politycznych, skoro zgodnie

Oświadczenie UCiDK nr 1

w sprawie unieważnienia, z dniem 01.09.2023 r. niżej wymienionych ustaw

oraz wnioski w sprawie bezprawnych:

  1. opłat abonamentowych;

  2. składek ubezpieczeniowych z tytułu odpowiedzialności cywilnej;

  3. opłat za przejazd autostradami;

  4. wszelkiego rodzaju kar, w tym odsetek za nieterminowe płacenie podatków, co narusza szczególnie art. 42 ust. 3 i art. 217 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP;

  5. innych obciążeń finansowych obywateli, w tym opłat sądowych i skarbowych, które są niedopuszczalne na podstawie art. 2, art. 45 ust. 1, art. 63, art. 77 ust. 2 i art. 217 KRP.

Wniosek o odrzucenie w całości projektu ustawy o zmianie ustawy  - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP, w związku z art. 2, art. 7, art. 8, art. 37 ust. 1, art. 82 i art. 121 ust. 2 KRP, wnioskujemy, jako konstytucyjny organ Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, funkcjonujący w oparciu o art. 26 ust. 2 KRP w zw. z art. 2, art. 4, art. 8, art. 37 ust. 1 i art. 82 KRP, o odrzucenie w całości projektu ustawy o zmianie ustawy  - Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.

Przedsądowe wezwanie do zaprzestania rozpowszechniania fałszywych informacji!

Za pismem Dz.P.UCiDK.poz.01 z dnia 17.07.2022r. wystosowanym do Pana Wojciecha Kornowskiego, żądamy natychmiastowego zaprzestania rozpowszechniania informacji fałszywych oraz wprowadzających w błąd Naród Polski, w tym swoich koalicjantów, że UCiDK jest członkiem Koalicji Zjednoczeni Ponad Podziałami! Jest to informacja nieprawdziwa, całkowicie sprzeczna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, która uniemożliwia Cywilnej i Demokratycznej Kontroli ubieganie się o pełnienie władzy publicznej i państwowej oraz sprzeczna ze Statutem CiDK znajdującym się na stronie www.ucidk.pl

W tym artykule prezentujemy materiały filmowe, które dotychczas zostały opublikowane w mediach społecznościowych, a są związane z naszą inicjatywą. Na kanale LACH CHWAT TV Sebastiana Nadolskiego, jednego z założycieli Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli znajdziemy kilka takich audycji, w których Mirosław Józef Moskwa, jeden z głównych pomysłodawców przedsięwzięcia, szczegółowo omawia temat. 

Były żołnierz korpusu piechoty morskiej "Marines" w USA uczy Policjantów pokory i przestrzegania konstytucji podczas protestów, które odbyły się 1 maja 2020 w Sacramento (Kalifornia). To, co wydarzyło się na koniec tego filmu wzruszy niejedną osobę. To obowiązkowy materiał dla każdego, bo ŚWIADOMOŚĆ dzisiaj jest bardzo ważna. 

Znajdź na stronie

STATUT CiDK

Władze CiDK

Akty prawne

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok