Polityka Prywatności | Klauzula informacyjna RODO  


Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisów i aplikacji internetowych należących do Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli (w skrócie UCiDK).

RODO - OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Ochrona danych osobowych dotyczących naszych Użytkowników jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby każdy, kto powierza nam swoje dane osobowe, czuł się bezpiecznie korzystając z naszych serwisów i aplikacji internetowych oraz współpracując z UCiDK. Stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne, które zapewniają najwyższy poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych jest Urząd Cywilnej i Demokratycznej Kontroli
z tymczasową siedzibą w Kielcach, ul. Przemysłowa 22/8, 25-660 Kielce, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI 
Poniżej przedstawiamy kluczowe zasady ochrony prywatności, jakie stosujemy:

 1. Jako Administrator danych osobowych przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Użytkowników bezpośrednio Administratorowi lub wprowadzanych do formularzy elektronicznych.
 2. UCiDK stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora.
 3. Gromadzimy tylko dane niezbędne dla załatwienia sprawy, nie zbieramy i nie przetwarzamy danych nadmiarowych.
 4. Gromadzone przez nas dane zabezpieczane są przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez UCiDK z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
 5. Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe zwykłe imię, nazwisko, adres, numer telefonu, email na podstawie zawartej z Państwem umowy, ponieważ są one niezbędne w celu wywiązania się z zawartej umowy współpracy lub też świadczenia dla Państwa usług.
 6. Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawidłowe wywiązanie się z zawartej umowy współpracy lub świadczenia usług.
 7. Państwa dane osobowe określone powyżej mogą być również przetwarzane przez nas na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prawidłowego rozwiązywania  ewentualnych sporów dotyczących realizacji umowy współpracy lub świadczonych przez nas usług oraz dochodzenia roszczeń.
 8. Możemy również przetwarzać Państwa dane na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, jednakże wtedy przetwarzamy je jedynie w zakresie imienia, nazwiska, adresu email, SMS.
  Zgodę taką wyrażają Państwo poprzez przekazanie nam swoich danych za pośrednictwem formularzy elektronicznych znajdujących się na naszych stronach internetowych.
 9. Podkreślamy, że Państwa dane mogą być udostępniane przez nas innym podmiotom, jednakże tylko i wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do zrealizowania przez nas usługi
  (np. przekazanie danych kurierowi, aby mógł dostarczyć paczkę).
 10. Podkreślamy, że podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednakże niezbędne na potrzeby komunikacji z Państwem, a w przypadku zdecydowania się na podjęcie współpracy z nami są one również niezbędne w celu zawarcia oraz prawidłowego wykonania przez nas umowy.
 11. Użytkownik jest zobowiązany do podawania danych aktualnych i prawdziwych.
 12. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy współpracy.
 13. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz kontaktowych jest całkowicie dobrowolna i w żaden sposób nie wpływa na świadczenie przez nas usług i realizacji umowy współpracy, jednak w przypadku nie wyrażenia zgody nie będziemy mogli się z Państwem skontaktować ani przesyłać do Państwa naszych informacji lub ewentualnych ofert.
 14. W przypadku wyrażenia zgody, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia cofnięcia przez Państwa zgody lub do czasu trwania umowy współpracy.
 15. Państwa dane osobowe podane w związku z umową współpracy będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, a także po jej zakończeniu do maksymalnie 2 lat od jej zakończenia.

GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Poniżej przedstawiamy informację o tym, jakie dane osobowe gromadzimy i w jaki sposób je przetwarzamy.

 1. Zbieramy dane osobowe swoich użytkowników za pomocą formularzy elektronicznych i formularzy drukowanych / skanowanych. Wszystkie gromadzone dane przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami regulującymi przetwarzanie danych osobowych, w szczególności przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”)
 2. Zbieramy za pośrednictwem serwisu internetowego następujące dane osobowe: imię, nazwisko, telefon oraz adres poczty elektronicznej, a także w uzasadnionych przypadkach nr PESEL, kraj pochodzenia i adres korespondencyjny.
 3. Państwa dane osobowe zbierane są na potrzeby: 
  • tworzenia struktur UCiDK w Polsce;
  • działań założycieli UCiDK i pełnomocników PRP;
  • wykonania zawartej umowy współpracy;
  • tworzenia baz nieprawidłowości i bezprawnych działań na terenie RP;
  • działań w zakresie likwidowania tych nieprawidłowości i BEZPRAWIA;
  • komunikacji z Użytkownikiem, w tym udzielania odpowiedzi na zadawane pytania;
  • przesyłania informacji drogą elektroniczną;
  • w celach statystycznych.

KONTROLA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Poniżej przedstawiamy informację o tym, jak mogą Państwo kontrolować przetwarzanie przez nas dane osobowe.

Chcemy wyraźnie podkreślić, że każdy Użytkownik naszego serwisu, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo do: 

 1. żądania informacji na temat tego, czy przechowujemy jego dane osobowe;
 2. dostępu i wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania;
 3. czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania;
 4. żądania ich przeniesienia bądź usunięcia;
 5. wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też jego ograniczenie,
 6. wycofania wszelkich udzielonych zgód.

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy wysłać email na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Po otrzymaniu prośby dotyczącej zaprzestania przetwarzania, usunięcia danych lub ich zmiany, oraz przed wykonaniem danej operacji, Administrator dokona potwierdzenia żądania kontaktując się z Użytkownikiem jednym z dostępnych kanałów komunikacji.
 2. Użytkownik może w każdym czasie zażądać zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych. Administrator zaprzestanie przetwarzania danych osobowych, o ile z przepisów prawa lub uzasadnionych interesów Administratora nie wynika konieczność ich dalszego przetwarzania. W tej sytuacji każdy Użytkownik zostanie poinformowany, iż istnieje taka konieczność.
 3. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

UDOSTĘPNIANIE I POWIERZENIE DANYCH OSOBOWYCH
W niniejszym punkcie przedstawiamy Państwu informacje o tym komu i z jakich powodów powierzamy Państwa dane osobowe.

 1. Bez wyraźnej zgody Użytkowników, UCiDK nie udostępnia danych osobowych firmom czy osobom trzecim, celem wykorzystania ich dla własnych celów. Zaznaczamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 2. Przekazane nam dane osobowe mogą być natomiast powierzone podmiotom trzecim, współpracującym z UCiDK. W szczególności są to: 
  • dostawcy usług utrzymania i rozwoju naszego serwisu internetowego;
  • dostawcy poczty elektronicznej;
  • firmy świadczące usługę wysyłki informacji elektronicznej w imieniu Administratora;
  • podmioty obsługi finansowo-księgowej;
  • firmy kurierskie;
  • podmioty pośredniczące w płatnościach.
 3. Podmioty trzecie, o których mowa powyżej, na mocy odpowiednich umów, zobowiązane są do wykorzystywania powierzonych im danych wyłącznie w celu wskazanym przez UCiDK. Podmioty te są także zobowiązane do stosownego zabezpieczenia danych osobowych i zachowania ich w tajemnicy.

COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
Więcej o plikach COOKIES tutaj.

KONTAKT

UCiDK  zapewnia Użytkownikom naszych serwisów internetowych możliwość kontaktu ws. ochrony danych albo w przypadku innych zapytań w formie elektronicznej dot. ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

Znajdź na stronie

Rada UCiDK

DOŁĄCZ DO NAS !

Akty prawne

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok