Wniosek o powołanie do składu Rady Bezpieczeństwa Narodowego delegacji Cywilnej i Demokratycznej Kontroli


Wniosek o powołanie do składu Rady Bezpieczeństwa Narodowego (RBN)

trzyosobowej delegacji Cywilnej i Demokratycznej Kontroli (UCiDK)


Na podstawie art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w skrócie KRP, w zw. z art. 2, art. 4, art. 7, art. 8, art. 26 ust. 2, art. 37 ust. 1, art. 82, art. 126 ust. 2, art. 130, art. 135
i art. 144 ust. 3, pkt 26 KRP oraz w zw. z art. 2 ust. 34 Statutu CiDK (Cywilnej i Demokratycznej Kontroli) wnioskujemy o:

  1. Powołanie, do dnia 01.09.2023 r., na członka RBN trzyosobowej delegacji Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, która działa w ramach Urzędu Cywilnej i Demokratycznej  Kontroli, na podstawie art. 26 ust. 2 KRP w zw. z art. 2, art. 4, art. 8, art. 37 ust. 1 i art. 82 KRP, pod który zgodnie z w/w artykułem mają podlegać Siły Zbrojne w RP, czyli wszystkie formacje uzbrojone, w tym Policja, Straż Graniczna, czy służby specjalne oraz która - zgodnie z art. 2 ust. 34 Statutu CiDK – ma obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach RBN.
  2. Udzielenie informacji, kogo, kiedy i na podstawie jakich dokumentów, od 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, dalej Prezydent RP, powołał na członka Rady Bezpieczeństwa Narodowego, w skrócie RBN oraz kogo odwołał z tej funkcji – zgodnie z art. 144 ust. 3, pkt 26 KRP.
  3. Wyjaśnienie, dlaczego podczas posiedzeń RBN uczestniczą, jako doradcy Prezydenta RP, członkowie partii politycznych, skoro zgodnie z art. 11 KRP te organizacje nie mają mandatu pełnienia władzy publicznej, czy państwowej, a tym bardziej nie są od tego, aby być doradcami Prezydenta RP w sprawach bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego Państwa, bo pod nie nie mogą podlegać Siły Zbrojne w RP. Partie polityczne na podstawie art. 11 KRP, który należy stosować bezpośrednio zgodnie z art. 8 ust. 2 KRP, mogą jedynie WPŁYWAĆ (nie decydować, nie doradzać, nie rządzić, nie zastępować ani pełnić kompetencji władzy ustawodawczej, czy jakąkolwiek innej władzy) metodami demokratycznymi (np. za pomocą referendów) na kształtowanie polityki państwa.
    Oczywiście zgodnie z art. 100 ust. 1 KRP partie polityczne jeszcze MOGĄ (nie muszą) zgłaszać kandydatów na posłów i senatorów, ale nie mogą to być osoby należące do partii politycznej, gdyż art. 11 KRP stanowczo na to nie zezwala. Również Założyciele UCiDK, czy sędziowie i obywatele należący do Sił Zbrojnych nie mogą być posłami, czy senatorami. Tak postanowił Naród w 1997 roku. Faktem jest, że partie polityczne od setek lat mają złą opinię, tak w Polsce jak i na świecie, z tego też powodu nie dostały od Narodu Polskiego prawa do pełnienia w Polsce jakiejkolwiek władzy.
  4. Wyjaśnienie, dlaczego na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP są wymienieni doradcy Prezydenta RP, którzy nie brali udziału w ostatnim posiedzeniu RBN?
  5. Wyjaśnienie, dlaczego u Prezydenta RP funkcjonuje Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, skoro KRP nie przewiduje takiej instytucji? Uważamy za zrozumiałe i uzasadnione funkcjonowanie biura lub urzędu, ale Rady Bezpieczeństwa Narodowego, tak, jak stanowi wprost art. 135 i art. 144 ust. 3, pkt 26 KRP w zw. z art. 8 ust. 2 KRP.
  6. Podanie Nam podstawy prawnej zapisanej w KRP, z której będzie wynikało, że Prezydent RP może mieć jeszcze innych doradców, niż tylko do RBN, w tym doradców etatowych lub społecznych, bo tacy działają u Prezydenta RP, a KRP ich nie przewiduje.

Uzasadnienie.

W związku z tym, że art. 2 ust. 34 Statutu CiDK, który znajduje się na stronie www.ucidk.pl stanowi, że CiDK ma obowiązek uczestniczyć w RBN, Komisja CiDK ds. Kontroli Procesu Tworzenia Prawa w RP skontrolowała informacje zawarte na stronie internetowej Prezydenta RP oraz na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP i stwierdziła wiele nieprawidłowości w zakresie działalności Prezydenta RP względem RBN.

Mając powyższe na uwadze zasadnym jest wyjaśnienie tych nieprawidłowości oraz podjęcie działań naprawczych, aby w przyszłości nadal nie były naruszane zapisy konstytucyjne.

 

Znajdź na stronie

STATUT CiDK

Władze CiDK

Akty prawne

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok