Władze CiDK


Zgodnie ze Statutem CiDK uchwalomym przez Założycieli UCiDK w dniu 02.05.2023 r., najwyższym i najważniejszym organem władzy w UCiDK jest Zgromadzenie Założycieli CiDK reprezentowane przez Zarząd Zgromadzenia Założycieli CiDK, w skład którego wchodzą:

1) Przewodniczący Zarządu CiDK - Jan Świderski;
2) Pierwszy Wiceprzewodniczący Zarządu CiDK - Magdalena Garska;
3) Drugi Wiceprzewodniczący Zarządu CiDK - Marian Kreli;
4) Sekretarz Zarządu CiDK - Wioleta Klusek;
5) Pierwszy Wicesekretarz Zarządu CiDK - Dariusz Wójcik;
6) Drugi Wicesekretarz Zarządu CiDK - Monika Miśniakiewicz;
7) Skarbnik Zarządu CiDK - Grzegorz Kondas;
8) Pierwszy Wiceskarbnik Zarządu CiDK - Katarzyna Nowak;
9) Drugi Wiceskarbnik Zarządu CiDK - Kazimierz Gadula;
10) Pierwszy Założyciel UCiDK - Mirosław Józef Moskwa;
11) Prezydent RP CiDK - brak;
12) Pierwszy Wiceprezydent CiDK - brak;
13) Drugi Wiceprezydent CiDK - brak;
14) Członek Zarządu CiDK - Włodzimierz Wrzodak;
15) Członek Zarządu CiDK - Agnieszka Karp;
16) Członek Zarządu CiDK - Norbert Piątek;
17) Członek Zarządu CiDK - Grzegorz Kosowski;
18) Członek Zarządu CiDK - Agnieszka Czaczkowska;
19) Członek Zarządu CiDK - Małgorzata Barańska-Zemsta;
20) Członek Zarządu CiDK - Roman Anduła;
21) Członek Zarządu CiDK - Barbara Świetlik;
22) Członek Zarządu CiDK - Wioleta Piątek;
23) Członek Zarządu CiDK - Henryk Grudzień;
24) Członek Zarządu CiDK - Roman Gola;
25) Członek Zarządu CiDK - Agnieszka Klewek;
26) Członek Zarządu CiDK - Michał Kaczmarczyk;
27) Członek Zarządu CiDK - Tomasz Berliński;
28) Członek Zarządu CiDK - Magdalena Karp;
29) Członek Zarządu CiDK - Założyciel UCiDK E.M. z gm. Kielce;
30) Członek Zarządu CiDK - Przemysław Łukaszewski;
31) Członek Zarządu CiDK - Robert Kowalczyk;
32) Członek Zarządu CiDK - Założyciel UCiDK D.N. z gm. Rybnik;
33) Członek Zarządu CiDK - Joanna Misiorna;
34) Członek Zarządu CiDK - Ryszard Nowicki;
35) Członek Zarządu CiDK - Założyciel UCiDK P.K. z gm. Tarnów;
36) Członek Zarządu CiDK - Paweł Janoska;

Zgodnie ze Statutem CiDK uchwalomym przez Założycieli UCiDK w dniu 02.05.2023 r., do najwyższych władz CiDK zalicza się też Rada Główna CiDK, w skład której wchodzą:

1) Przewodniczący Rady Głównej CiDK - Krzysztof Borecki;
2) Pierwszy Wiceprzewodniczący Rady Głównej CiDK - Stanisław Marek;
3) Drugi Wiceprzewodniczący Rady Głównej CiDK - Waldemar Borowski;
4) Prezydent RP CiDK - brak;
5) Pierwszy Wiceprezydent CiDK - brak;
6) Drugi Wiceprezydent CiDK - brak;
7) Przewodniczący Zarządu CiDK - Jan Świderski;
8) Pierwszy Wiceprzewodniczący Zarządu CiDK - Magdalena Garska;
9) Drugi Wiceprzewodniczący Zarządu CiDK - Marian Kreli;
10) Sekretarz Rady Głównej CiDK - Paweł Zemsta;
11) Pierwszy Wicesekretarz Rady Głównej CiDK - Sławomir Nowak;
12) Drugi Wicesekretarz Rady Głównej CiDK - Jan Sposób;
13) Skarbnik Rady Głównej CiDK - Paulina Kudła;
14) Pierwszy Wiceskarbnik Rady Głównej CiDK - Robert Niemiec;
15) Drugi Wiceskarbnik Rady Głównej CiDK - Jacek Jaskólski;
16) Przewodniczący Rad Wojewódzkich CiDK - brak;
17) Pierwszy Założyciel UCiDK - Mirosław Józef Moskwa;
18) Członek Rady Głównej CiDK - Janusz Pisarczyk;
19) Członek Rady Głównej CiDK - Michał Nowak;
20) Członek Rady Głównej CiDK - Tomasz Kasprzak;
21) Członek Rady Głównej CiDK - Jolanta Bylińska;
22) Członek Rady Głównej CiDK - Hubert Moskwa;
23) Członek Rady Głównej CiDK - Andrzej Ziomek;
24) Członek Rady Głównej CiDK - Stanisław Kmita;
25) Członek Rady Głównej CiDK - Alicja Lewandowska;
26) Członek Rady Głównej CiDK - Piotr Zemsta;
27) Członek Rady Głównej CiDK - Dariusz Moskwa;
28) Członek Rady Głównej CiDK - Jolanta Ciarkowska;
29) Członek Rady Głównej CiDK - Łukasz Rerek;
30) Członek Rady Głównej CiDK - Liliana Grula;
31) Członek Rady Głównej CiDK - Założyciel UCiDK G.W. z gm. Morawica;

 

1. Czy UCiDK-CiDK jest partią?

UCiDK nie jest partią i nigdy nią nie będzie! UCiDK nie jest żadną z organizacji, które są przewidziane w art. 11 i 12 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - KRP.

2. Czym jest UCiDK?

UCiDK to najważniejszy w Polsce cywilny organ kontrolny utworzony przez Naród Polski.

3. Kto może być założycielem UCiDK?

Założycielem UCiDK może być każdy kto jest narodowości polskiej, czyli Polakiem urodzonym z polskich rodziców, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam
z pełni praw publicznych oraz od urodzenia posiada jedno-polskie obywatelstwo.

4. Jaką UCiDK ma legitymację aby działać?

UCiDK swą legitymację do działania wywodzi między innymi z art. 26 ust. 2. KRP.

5. Jakie są kompetencje UCiDK?

UCiDK przeprowadza kontrole i audyty na terenie Polski i poza nią, o ile będzie to możliwe
i konieczne dla dobra wspólnego Obywateli i całego Narodu Polskiego.

6. Jaki jest plan działania UCiDK?

Najważniejszym celem UCiDK jest przywrócenie praworządności w Polsce.
Doprowadzenie do tego aby władzę w Polsce sprawował bezpośrednio Naród Polski.

 

 Dziennik Pism Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli 


 

 

 

Poz. TYTUŁ LINK Adresat Data
Dz.P.UCiDK.poz.01

W sprawie wykreślenia z udziału w koalicji AZER

Pobierz Wojciech Kornowski -  Przewodniczący AZER 18.07.2022r.
Dz.P.UCiDK.poz.02  Skarga i wniosek do NIK   Pobierz  Prezes NIK Marian Banaś 18.07.2022r.
 Dz.P.UCiDK.poz.03 W sprawie naruszenia praw autorskich   Pobierz Robert Markowski, Paweł Trafalski i inni  18.07.2022r.

 

Wszystkie teksty, rysunki, zdjęcia oraz wszystkie inne informacje opublikowane na niniejszych stronach podlegają prawom autorskim Cywilnej i Demokratycznej Kontroli.
Dozwolone jest kopiowanie, przetwarzanie i udostępnianie treści w części lub w całości z podaniem źródła do konkretnego artykułu.

Zabronione jest używanie, kopiowanie i modyfikacja logo Cywilnej i Demokratycznej Kontroli, Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Uchwała nr 5 TR UCiDK - W sprawie nazwy i loga UCiDK 

Wszelkie prawa zastrzeżone
© Cywilna i Demokratyczna Kontrola - w rozumieniu art. 26 ust. 2 Konstytucji RP

Aplikacje Założyciel i Zgłoś Bezprawie użytkowane są na licencji MIT - © 2021 Davesoon

 

 Dziennik Uchwał Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli 


 

 

 

NAZWA TYTUŁ LINK DATA WEJŚCIA W ŻYCIE
Sprawozdanie nr 1 Z przebiegu głosowania Założycieli UCiDK w sprawie odwołania Rady UCiDK i powołania Tymczasowej Rady UCiDK Pobierz 06.07.2022r. 
Uchwała nr 1 TR UCiDK W sprawie wyboru zarządu Tymczasowej Rady UCiDK  Pobierz 06.07.2022r. 
Uchwała nr 2 TR UCiDK W sprawie odwołania Rady i usunięcia ich z UCiDK zgodnie z wolą Założycieli Pobierz 06.07.2022r. 
Uchwała nr 3 TR UCiDK  W sprawie powołania w UCiDK najwyższej władzy jako Zgromadzenia Założycieli Pobierz 06.07.2022r. 
Uchwała nr 4 TR UCiDK W sprawie udzielenia pełnomocnictwa do podpisywania dokumentów przewodniczącemu Tymczasowej Rady UCiDK  Pobierz 06.07.2022r. 
 Uchwała nr 5 TR UCiDK  W sprawie nazwy i logo UCiDK  Pobierz  09.07.2022r.
 Uchwała nr 6 TR UCiDK  W sprawie wykreślenia z udziału w koalicji AZER i przyszłym komitecie wyborczym Zjednoczeni
Ponad Podziałami
 Pobierz 14.07.2022r. 
 Uchwała nr 7 TR UCiDK

Skarga i wniosek do NIK

Pobierz 14.07.2022r.
 Uchwała nr 8 TR UCiDK

W sprawie naruszenia praw autorskich

Pobierz 14.07.2022r.

 

Znajdź na stronie

STATUT CiDK

Władze CiDK

DOŁĄCZ DO NAS !

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok