Zadania ZAŁOŻYCIELI UCiDK i PEŁNOMOCNIKÓW Rodu Polskiego

Odpowiadając na wiele pytań i wątpliwości dot. funkcjonowania URZĘDU CYWILNEJ i DEMOKRATYCZNEJ KONTROLI (UCiDK) chcemy podkreślić, że obecnie w Polsce panuje niebywałe BEZPRAWIE. To efekt wielu lat zaniedbań i powierzenia ważnych stanowisk państwowych ludziom, którzy nigdy nie powinni pełnić tak ważnych funkcji.

Tak na dobrą sprawę politycy z pierwszych stron gazet urządzili sobie swój prywatny folwark z PAŃSTWA POLSKIEGO, łamią przepisy konstytucyjne, a także Traktaty Międzynarodowe Praw Człowieka. Dzisiaj dokonują jawnych przestępstw, jednocześnie podstępnie wmanewrowali w ten proceder funkcjonariuszy Policji i urzędników różnych instytucji i urzędów publicznych. Szczegóły tych działań będziemy omawiać w miarę upływu czasu, a dzisiaj prezentujemy zakres naszych działań w celu naprawy Rzeczypospolitej Polskiej.

Poniższe zadania, które wyszczególniamy, to w tej chwili wstępne założenia, to jednocześnie zaproszenie do dyskusji w tym temacie. Do tego służą nam różne komunikatory i social media.

Aby przystąpić do UCiDK musisz wypełnić:

  1. albo oświadczenie dla założycieli UCiDK;

  2. albo zdobyć cztery pełnomocnictwa na Pełnomocnika Rodu Polskiego (PRP);

Pamiętaj ZAŁOŻYCIEL UCiDK nie może być jednocześnie Pełnomocnikiem PRP.

Stosowne formularze do wypełnienia dostępne są w zakładce DO POBRANIA


Zadania Założycieli UCiDK to m.in.:

1) informowanie Obywateli o działalności UCiDK i możliwości pracy w nim;
2) sprawdzanie, czy pełnomocnictwa są prawidłowo wypełnione oraz przesyłanie ich na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) kontrolowanie pracy pełnomocników UCiDK;
4) pełnienie funkcji sędziego Sądu UCiDK, o ile założyciel wyrazi na to zgodę i zostanie zaakceptowany przez komisję
do tego powołaną;
5) udział w wojewódzkich i krajowych komisjach do spraw różnych;
6) informowanie władz samorządowych o działaniu niezgodnym z prawem, gdy zaistnieje taka sytuacja;
7) informowanie UCiDK o różnych poważnych nieprawidłowościach pojawiających się na terenie swojego województwa;

Zadania Pełnomocników Rodu Polskiego:

1) udzielanie pełnomocnictw do dalszych struktur UCiDK i Sądu UCiDK;
2) udzielanie pełnomocnictw dla pełnomocników UCiDK, na różne urzędy publiczne, w tym do policji, sądów, prokuratur, czy władz centralnych, w których Naród nie ma swoich przedstawicieli:
3) udział w komisjach wyborczych i referendalnych;
4) udział w komisjach kontrolnych, w tym kontrolujących urzędy, sądy, instytucje, spółki Skarbu Państwa, czy przedsiębiorstwa prywatne, by produkowały produkty zdrowe i bezpieczne dla Obywateli.

Zadania Urzędu Cywilnej i Demokratycznej Kontroli
wynikające z art. 2, art. 4, art. 26 ust. 2, art. 37 ust. 1 i art. 82 Konstytucji RP to m.in.:

1) doprowadzenie do likwidacji wielu instytucji i urzędów, których Konstytucja RP nie przewiduje, co oznacza, że likwidacji ulegną m.in. kancelarie komornicze, e-sądy, Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biura Wyborcze, gdyż te kompetencje będą należały do cywilnej i demokratycznej kontroli;
2) kontrola wszelkich instytucji, urzędów, firm i organizacji, które funkcjonują na terenie RP, w tym kontrola władzy sądowniczej, wykonawczej i ustawodawczej;
3) utworzenie Urzędu Skarbu Państwa, zgodnie z art. 218 Konstytucji RP, który nie może być pod zarządem Rady Ministrów, a wynika to wprost z art. 146 ust. 4, pkt 4 Konstytucji RP;
4) unieważnienie wszystkich umów, które były sporządzone przez osoby do tego nieumocowane prawnie
oraz te, które naruszały własność Narodu i działają na jego szkodę, a nie dla dobra wspólnego;
5) dopilnowanie, by władze centralne i publiczne działały zgodnie z Konstytucją RP;
6) doprowadzenie do unieważnienia tysięcy ustaw, których Konstytucja RP nie przewiduje;
7) dopilnowanie, by wszystkie przepisy prawa WYDAWANE i WYDANE były zgodne z Konstytucją RP i spełniały wymogi KONIECZNE, zgodne z art. 188 ust 3 i art. 190 ust 2 Konstytucji RP w zw. z art. 2, art. 7, art. 8 i art. 37 ust. 1 Konstytucji RP;
8) dopilnowanie, by funkcjonariuszami publicznymi nie były osoby należące do mniejszości narodowych, które też nie mają prawa brać udziału w wyborach i referendach oraz korzystać z dobra wspólnego Polaków, gdyż nie posiadają pełnych praw publicznych, co wynika z art. 4, art. 35, art. 60, czy art. 62 ust. 2 Konstytucji RP;
9) kontrola i nadzór nad Siłami Zbrojnymi w RP, czyli nad wszystkimi formacjami uzbrojonymi, które zgodnie
z art. 26 ust. 2 Konstytucji RP mają podlegać TYLKO pod cywilną i demokratyczną kontrolę, czyli UCiDK.

Wynagrodzenia dla pracowników UCiDK będą pochodziły z budżetu Państwa, gdyż jest to NAJWAŻNIEJSZY URZĄD w Rzeczypospolitej Polskiej, działający wyjątkowo zgodnie z Konstytucją RP.  

 

Znajdź na stronie

STATUT CiDK

Władze CiDK

Akty prawne

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok