Tworzymy najważniejszy organ kontrolny w Polsce UCiDK

W związku z tym, że Konstytucja RP w art. 26 ust. 2 przewiduje cywilną i demokratyczną kontrolę, to OBOWIĄZKIEM Narodu jest utworzyć jak najszybciej taki organ kontroli w Państwie. Wszechogarniające BEZPRAWIE zmusza NAS do podjęcia działań, by stworzyć taką instytucję. 

Nie może być tak, że władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza tworzy jedną wielką grupę interesów i stosuje PRAWO tak, jak im wygodnie. Stosunkowo często społeczeństwo nie ma możliwości odwołania się do odpowiedniego Trybunału, czy Sądu, gdyż te działają tylko na potrzeby władz centralnych i partii politycznych. W tym miejscu wypada przytoczyć Art. 45 ust. 1 Konstytucji RP "Każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki przez WŁAŚCIWY, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd." 

W ostatnim czasie przekroczono wszelkie granice, Rada Ministrów wydaje absurdalne rozporządzenia, które łamią przepisy najważniejszego i najwyższego aktu prawnego, jakim jest  KONSTYTUCJA. Dlatego czas z tym skończyć, czas by Obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zrozumieli, że władze centralne bazują na naszej niewiedzy, albo wmawiają NAM, że każdy przepis prawny ma tzw. domniemanie konstytucyjności. Niestety to określenie jest jawnym przekłamaniem i dlatego nie ma NASZEJ zgody na dalsze łamanie PRAWA.
Dlatego tylko ZJEDNOCZENI możemy doprowadzić do unormowania sytuacji prawnej i politycznej w Polsce.

Każdy, kto chciałby pomóc, by UCiDK zaczął działać na terenie każdej gminy w Polsce, prosimy o dołączenie do naszej grupy na Facebooku, można także zgłosić swój akces wysyłając do NAS emaila.
  
Jednocześnie zwracamy się o czynne uczestnictwo w tej inicjatywie, bo tylko RAZEM możemy powstrzymać tych, którzy jako przedstawiciele NARODU dopuścili się wielu bezprawnych działań na szkodę Polaków i naszego kraju.

By nigdy więcej nie doszło do tak drastycznego łamania prawa w Polsce, powstajemy z kolan i rozpoczynamy naszą działalność, bo dalsza obojętność spowoduje utratę WOLNOŚCI na zawsze. UCiDK jest najważniejszym i konstytucyjnym organem kontrolnym w Polsce. Zgodnie z najwyższym aktem prawnym w Polsce mamy takie prawo, by jako NARÓD zgodnie z Art. 4 Konstytucji RP sprawować władzę zwierzchnią. W tym miejscu należy dodać, że naszą działalność opieramy na nw. artykułach Konstytucji RP i naszą główną rolą jest dopilnowanie, by władze wykonawcze, sądownicze i ustawodawcze przestrzegały wszystkich zapisów konstytucyjnych. Tym samym będąc najwyższym organem kontrolnym w państwie, pod który, zgodnie z art. 26 ust. 2 Konstytucji RP, mają podlegać Siły Zbrojne, czyli policja i wojsko organizujemy struktury w całej Polsce.
 
Art. 2
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym,
urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Art. 4
1. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do Narodu.
2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.
Art. 8
1. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio, chyba że Konstytucja stanowi inaczej.
Art. 26 ust. 2 
Siły Zbrojne zachowują neutralność w sprawach politycznych oraz podlegają cywilnej
i demokratycznej kontroli.
Art. 37 ust. 1
Kto znajduje się pod władzą Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności i praw zapewnionych w Konstytucji.
Art. 82
Obowiązkiem Obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.
Prosimy dokładnie zapoznać się z treścią OŚWIADCZENIA założyciela UCiDK i PEŁNOMOCNICTWA PRP, gdyż są pewne ograniczenia i nie wszyscy mogą być Pełnomocnikami Rodu Polskiego.
Więcej informacji będziemy przekazywać na bieżąco.
 

 

Znajdź na stronie

STATUT CiDK

Władze CiDK

Akty prawne

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.

Ok